E-LEARNING trajnim online

Prezantim me qasjen e punës në Ekip Multidisiplinar - një orientim mbi aspektet teorike dhe praktike në punën e grupit multidisiplinarë për adresimin e çështjeve të abuzimit të fëmijëve.

Rreth Childhub

Platfoma për Mbrojtjen e Fëmijëve është një hapsirë interaktive online dedikuar profesionistëve të fushës së Mbrojtjes së Fëmijëve në Rajonin e Europës Lindore. Nisma zbatohet në 8 vënde dhe synon t’u sigurojë profesionistëve të mbrojtjes mjete për të punuar dhe zhvilluar, hapësira për mësim të vazhdueshëm dhe një mundësi për tu bërë pjesë e një komuniteti të forte të praktikës në nivel rajonal.

Këtu shkëmbehen përvojat dhe njohuritë, lehtësohet procesi i të mësuarit nga njëri-tjetri etj.

Partnerët zbatues të Hub për Mbrojtjen e Fëmijëve janë: Zyra Rajonale e Terre des hommes për Evropën Jug-Lindore, Terre des hommes -Shqipëri dhe Kosovë, Save the Children Ballkanin North West, Know-how Centre për kujdesin alternativ për fëmijët në Bullgari, Brave Phone në Kroaci, Terre des hommes - Moldavia, Terre des hommes - Rumania, Qendra për Integrimin e Rinisë në Serbi, dhe Qendra për Përsosmëri për Kujdesin ndaj Fëmijëve në Skoci (CELCIS).

Për më shumë informacion rreth Childhub, klikoni këtu

KJO NISMË U MBËSHTET NGA:

null null